News

Nga fillimi i majit, fluturimet ne Evrope do të jenë sipas rregullave të reja

Komisioni Evropian ne muajun Maj do te paraqese nje pakete me rregulla te reja te fluturimeve pas heqjes se masave te jashtezakonshme te koronavirusit.

Komisionerja per transportin Adina Valeana ka thene se masat e reja do te perfshijne distancimin shoqeror te udhetareve ne aeroporte dhe ne avione.

Te gjitha keto masa kane si qellim qe te garantoje sigurine e shendetit te pasagjereve sidomos ne trafikun ajror qe ka qene kryesori ne perhapjen e koron.avirusit.

Nje mundesi e kufizimeve te kompanive ajrore eshte redukimi i numrit te udhetareve duke perfshire mos shitje te ndenjesve te mesme ne aeroplane por kjo do t`i kushtonte shume kompanive te transportit ajror.

Kjo krize mund te shkaktoje rreth 314 miliarde dollare kompanive te fluturimeve. Nder masat qe do te diskutohen ne Bruksel jane dhe ato qe perfshijne dezifektimin e detyrueshem te avioneve dhe aeroporteve derisa te zbulohet vak.sina e koron.avirusit

What is your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in:News